UPOL, projekt NFS, logo, základní manuál 


nápojová tabule 


světelná tabule pro rychlé občerstvení, foto, design 


design krabice pro výrobce uzávěrů 


výšivka pro sportovní oblečení