Rok mladého přírodovědce – design, ilustrace i sazba